Monatsbeiträge/Buchungszeiten


Kindergartenjahr 2017/2018

> 4 bis zu 5 Stunden/Tag   
> 5 bis zu 6 Stunden/Tag   
> 6 bis zu 7 Stunden/Tag   
> 7 bis zu 8 Stunden/Tag   
> 8 bis zu 9 Stunden/Tag   
Geschwisterermäßigung   

= 105,00 EUR/Monat
= 114,00 EUR/Monat
= 124,00 EUR/Monat
= 133,00 EUR/Monat
= 143,00 EUR/Monat
=  20,00 EUR/Monat© Die kleinen Strolche e. V.